แนะนำบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ราคาถูก
LINE ID: @mbu0714v
บริษัทโซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด... ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เราทำโซลูชั่ ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เราเริ่มพัฒนาในปี 2000 เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ การเขียนโปรแกรม และการติดตั้งงานซอฟต์แวร์ เราได้พัฒนาธุรกิจของเราให้เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์ โซลูชันของเราประกอบไปด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ โซลูชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ ระบบการเชื่อมต่อ ATM กับธนาคาร โซลูชันด้านฮาร์ดแวร์ และศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย.
ศูนย์รวมบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำ ประเทศไทย
ศูนย์รวมบริษัทรับพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ บริษัท software house ชั้นนำ กับผลงานระดับประเทศ